λειτουργική μίσθωση | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

λειτουργική μίσθωση

Η Ελλάδα περνά στις μισθώσεις βαρέων οχημάτων

Ολοένα και περισσότεροι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στρέφονται τώρα στις μισθώσεις βαρέων οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων, αντί της αγοράς, προκειμένου να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα του Operation Leasing (λειτουργική μίσθωση).
Οι μισθώσεις οχημάτων και άνω των 3,5 τόνων θα συμβάλλουν στην αντικατάσταση των παλαιών φορτηγών.

Έρχονται μισθώσεις και βαρέων φορτηγών

Νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει τη χρονομίσθωση φορτηγών πάνω από 3,5 τόνους επεξεργάζεται το υπ.
Για τα βαρέα οχήματα η νομοθεσία δεν επιτρέπει την απόκτησή τους με λειτουργική μίσθωση.

EΡΕΥΝΑ: Leasing Επαγγελματικών Οχημάτων

Η απόκτηση μεταφορικών μέσων ή και βοηθητικού εξοπλισμού για ντεπό, εμπορευματικά κέντρα ή αποθήκες με μίσθωση παραμένει μια ενδιαφέρουσα επιλογή για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που είτε δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για αγορά, είτε – το συνηθέστερο – δεν επιθυμούν την ανάλωση με