Με σημερινή (29/04/21) ανακοίνωση, το υπ. Μεταφορών και Υποδομών της Γερμανίας γνωστοποιεί ότι αναστέλλονται οι απαγορεύσεις στην κυκλοφορία των φορτηγών που μεταφέρουν εμβόλια μέχρι 30 Ιουνίου 2021.

Επιπλέον, αναστέλλονται οι απαγορεύσεις στην κυκλοφορία των φορτηγών τις Κυριακές και τις αργίες ανεξάρτητα από το φορτίο που μεταφέρουν, μέχρι 16 Μαΐου 2021.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές οι απαγορεύσεις έχουν ανασταλεί και πέραν αυτής της ημερομηνίας και μέχρι 30 Ιουνίου 2021. Αναλυτικός πίνακας υπάρχει στον ιστότοπο https://www.bmvi.de/ShareDocs/DE/Anlage/K/Corona/bundeslaender-ausnahme-lkw-sonn-und-feiertage.pdf?