Η παράταση για έλεγχο ADR στα φορτηγά

Τετ, 13/05/2020 - 11:19

Η παράταση που δόθηκε στα φορτηγά για τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ ισχύει, επίσης, και για τα πιστοποιητικά έγκρισης ADR (μεταφορά επικίνδυνων υλικών). Έτσι, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπ. Μεταφορών, τα φύλλα δοκιμών, των οποίων η ισχύς λήγει μεταξύ 1.3.2020 και 1.8.2020, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30.8.20, είτε αυτά αφορούν σε οχήματα που εκτελούν εθνικές και διεθνείς μεταφορές είτε αφορούν ανάριθμα αυτοκίνητα εισαγωγής εξωτερικού.

Μετά την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ, εάν κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο και την ετήσια τεχνική επιθεώρηση που λαμβάνει χώρα όπως ορίζεται στη Συμφωνία ADR, προσέλθει στο ΚΤΕΟ όχημα με φύλλο δοκιμών το οποίο έληξε στο παραπάνω αναφερόμενο διάστημα και δεν ανανεώθηκε κατόπιν επιθεώρησης σε φορέα ελέγχου ADR, στο πιστοποιητικό έγκρισης ADR το οποίο εκδίδεται, τίθεται ως ημερομηνία λήξης ισχύος η 30.8.2020. Εφόσον το όχημα προσέλθει σε φορέα ελέγχου για επιθεώρηση, η νέα περίοδος ισχύος του εκδιδόμενου φύλλου δοκιμών (σύμφωνα με το 6.8, 6.9 ή 6.10 της ADR) θα αρχίζει από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο προηγούμενο (ληγμένο) φύλλο δοκιμών και όχι την ημερομηνία που θα διενεργηθεί ο έλεγχος. Ομοίως ισχύει και για το πιστοποιητικό έγκρισης ADR.