Τροχοί & TIR

Η υποχρεωτική αντικατάσταση ΦΔΧ με Euro 4 κατόπιν μεταβίβασης

Με σημερινή απόφαση του υπ. Μεταφορών ορίζεται νέα ημερομηνία για την υποχρεωτική αντικατάσταση ΦΔΧ με οχήματα τεχνολογίας EURO IV κατόπιν μεταβίβασης σε εφαρμογή του νόμου 3887/2010. Ειδικότερα, ορ
Παρασκευή 08/07/2022 - 15:51
Κοινοποίηση στα Social Media

Με σημερινή απόφαση του υπ. Μεταφορών ορίζεται νέα ημερομηνία για την υποχρεωτική αντικατάσταση ΦΔΧ με οχήματα τεχνολογίας EURO IV κατόπιν μεταβίβασης σε εφαρμογή του νόμου 3887/2010.

Ειδικότερα, ορίζεται νέα ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της ρύθμισης του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 3887/2010. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση μεταβίβασης μετά τις 27 Ιουλίου 2022 άδειας ΦΔΧ που είχε εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010, ο νέος κάτοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το όχημα με άλλο, νεότερης τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων τουλάχιστον EURO IV. Από την υποχρέωση εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις από κληρονομικά αίτια.

Μεταβιβάσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 27-1-2022 ή θα πραγματοποιηθούν από την έκδοση της παρούσας έως την ανωτέρω νέα ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της διάταξης δεν θίγονται και οι νέοι ιδιοκτήτες δεν έχουν την ανωτέρω υποχρέωση του άρθρου 14 παρ. 3 ν. 3887/2010.

PreviousNext