Τροχοί & TIR

Ιδρύεται Εθνικός Οργανισμός για την Ηλεκτροκίνηση. Ο σκοπός του

Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Υποδομών και Μεταφορών ενέκριναν τη μελέτη για τη σύσταση εθνικού φορέα για την ηλεκτροκίνηση ο οποίος θα διασφαλίσει, μεταξύ άλλων, τον κατάλληλο σχεδιασμό
Παρασκευή 31/03/2023 - 10:36
Κοινοποίηση στα Social Media

Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Υποδομών και Μεταφορών ενέκριναν τη μελέτη για τη σύσταση εθνικού φορέα για την ηλεκτροκίνηση ο οποίος θα διασφαλίσει, μεταξύ άλλων, τον κατάλληλο σχεδιασμό και συντονισμό μεταξύ των υποδομών μεταφορών και ενέργειας, των περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων και να προωθεί τη διασύνδεση μεταξύ της αλυσίδας εφοδιασμού ηλεκτρικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών μπαταριών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Ειδικότερα, ο Εθνικός Οργανισμός Ηλεκτροκίνησης θα έχει την ευθύνη των παρακάτω:

 • Συντονισμός του σχεδιασμού των υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο (και πιθανώς ανεφοδιασμού υδρογόνου)
 • Συντονισμός της λειτουργίας των υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο (και πιθανώς ανεφοδιασμού υδρογόνου)
 • Συντονισμός του σχεδιασμού των υποδομών επαναφόρτισης (και ανεφοδιασμού) με τις υποδομές μεταφορών
 • Συντονισμός του σχεδιασμού των υποδομών επαναφόρτισης (και ανεφοδιασμού) με τις υποδομές ενέργειας
 • Συντονισμός του σχεδιασμού των υποδομών επαναφόρτισης (και ανεφοδιασμού) με τις περιφέρειες και τοπικές αρχές
 • Προώθηση δεσμών με την εφοδιαστική αλυσίδα ηλεκτροκίνησης (και πιθανώς ανεφοδιασμού υδρογόνου) με τη βάση έρευνας και καινοτομίας

Και ακόμα:

 • Παροχή βοήθειας στον σχεδιασμό της στρατηγικής των εμπλεκόμενων υπουργείων στον τομέα της ηλεκτροκίνησης (και πιθανώς ανεφοδιασμού υδρογόνου)
 • Επίσπευση της υλοποίησης όλων των θεμάτων των εμπλεκόμενων υπουργείων για την ηλεκτροκίνηση (και πιθανώς το υδρογόνο) 
 • Υποστήριξη πολιτικής επικοινωνίας για την υιοθέτηση νέας τεχνολογίας ηλεκτροκίνησης (και πιθανώς το υδρογόνο)
 • Διαχείριση επιχορηγήσεων για τη μείωση του κόστους αγοράς νέων ηλεκτρικών οχημάτων (και οχημάτων κυψέλης καυσίμου)
 • Διαχείριση επιχορηγήσεων για την εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης (και σταθμών ανεφοδιασμού) σε δήμους, στο αστικό και οδικό δίκτυο μεγάλων αποστάσεων, σε χώρους εργασίας, κατοικίες κ.λπ.
 • Υποστήριξη των χρηστών για τις υποδομές επαναφόρτισης στο οδικό δίκτυο (καταγραφή παραπόνων, καταγγελιών κ.λπ. που σχετίζονται με τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτροκίνησης) κ.α.
PreviousNext