Τροχοί & TIR

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατασκευής Πέτρος Πετρόπουλος

Στην κατασκευή γραμμής παραγωγής και συναρμολόγησης οχημάτων πόλης θα προχωρήσει ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος, όπως αποκάλυψε ο κ. Μιχάλης Οικονομάκης (φωτό), Εκτελεστικός Πρόεδρος της Πέτρος Πετρόπο
Τρίτη 31/10/2023 - 14:10
Κοινοποίηση στα Social Media

Στην κατασκευή γραμμής παραγωγής και συναρμολόγησης οχημάτων πόλης θα προχωρήσει ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος, όπως αποκάλυψε ο κ. Μιχάλης Οικονομάκης (φωτό), Εκτελεστικός Πρόεδρος της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, σε άρθρο του στο capital.gr.

«Εντός του 2022 ξεκίνησε τη λειτουργία του "Innovation Business Unit", µιας καινούργιας Επιχειρηµατικής Μονάδας που εστιάζει σε νέες τεχνολογίες», ανέφερε ο κ. Οικονομάκης και πρόσθεσε:

«Η Μονάδα αυτή έχει ήδη προχωρήσει στην υλοποίηση µιας πράσινης επένδυσης µε την ονοµασία "EcoShift", που εστιάζει στον τοµέα της ηλεκτροκίνησης και της αποθήκευσης ενέργειας. Πιο συγκεκριµένα, η επένδυση αφορά στην κατασκευή γραµµής παραγωγής και συναρµολόγησης ηλεκτρικών οχηµάτων πόλης, για επιχειρήσεις αλλά και µεµονωµένα άτοµα, επιτυγχάνοντας εξυπνότερες, πιο πράσινες, ευέλικτες και οικονοµικές αστικές µετακινήσεις.

Περιλαµβάνει, επίσης, τη δηµιουργία µονάδων µπαταριών αποθήκευσης ενέργειας, φορητών για ηλεκτρικά οχήµατα ή οικιακή χρήση, αλλά και µεγάλων συσσωρευτών για αποθήκευση ενέργειας σε βιοµηχανίες και µεγάλες εγκαταστάσεις, µέσω χρήσης επαναχρησιµοποιηµένων συσσωρευτών οχηµάτων.

Το έργο "Ecoshift" πάει όµως ένα βήµα παραπέρα, αναπτύσσοντας δραστηριότητα για την ανακύκλωση συσσωρευτών ηλεκτρικών οχηµάτων όταν ολοκληρωθεί η διάρκεια χρήσης τους, συµβάλλοντας σηµαντικά στην επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονοµίας».

Πηγή: Capital.gr

PreviousNext