Τροχοί & TIR

Αναβαθμίζεται το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης “Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής”, προϋπολογισμού 817.037,28 ευρώ,
Τρίτη 31/10/2023 - 13:10
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφέρεια Αττικής προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης “Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής”, προϋπολογισμού 817.037,28 ευρώ, (πλέον ΦΠΑ).

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός Δικτύου Οπτικής Διασύνδεσης, το οποίο θα αποτελείται από οπτικές ζεύξεις μέσω μονότροπων ανενεργών οπτικών ινών, θα διασυνδέσει τις συσκευές πεδίου του Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής, που είναι εγκατεστημένες σε κεντρικούς δρόμους του Ν. Αττικής, μεταξύ τους και με τα Κέντρα Ελέγχου (ΚΔΚ, ΘΕΠΕΚ, Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης Αθηνών, Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης Πειραιά, Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης Αλίμου).

Μέσω του Δικτύου Οπτικής Διασύνδεσης θα γίνεται η μεταφορά εικόνων και δεδομένων που θα αναβαθμίσουν τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας.

Τι κάνει το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας

Καρδιά των συστημάτων για την Οδική Ασφάλεια αποτελεί το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, στην ευθύνη του οποίου περιλαμβάνονται 37.162 φωτεινοί σηματοδότες – φανάρια, 1.000 θέσεις μέτρησης κυκλοφοριακών δεδομένων, 218 κάμερες εποπτείας της κυκλοφορίας, 24 Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων, Σύστημα Εποπτείας της Κυκλοφορίας SITRAFFIC CONCERT, Ρυθμιστές κυκλοφορίας στους σηματοδοτούμενους κόμβους (περίπου 850) κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας παρέχει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο οδικό δίκτυο και στην κυκλοφορία και παίζει καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό κρίσεων μεταξύ των υπηρεσιών και οργάνων της Περιφέρειας όσο και στις υπόλοιπες εμπλεκόμενες δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, το Κέντρο συμμετέχει ενεργά στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας, παρέχοντας ουσιώδη στοιχεία και πληροφορίες για την εκτίμηση συμβάντων και την αντιμετώπιση κινδύνων μετά την επισήμανση προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η πληροφόρηση και η επισήμανση γίνεται μέσω της εποπτείας των κυκλοφοριακών συνθηκών του οδικού δικτύου του Ν. Αττικής. Επιπλέον, το Κέντρο εκτός της ανίχνευσης και επιβεβαίωσης εκτάκτων γεγονότων που προκαλούν επιπτώσεις στη ροή της κυκλοφορίας παρέχει σημαντική πληροφόρηση για τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε συνεργασία πάντα με την ΕΜΥ, καθώς και για τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και πώς αυτά μπορούν να βελτιωθούν.

Με δυο λόγια, το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας μπορεί άμεσα, αφού ιεραρχήσει τις σχετικές πληροφορίες, να προβαίνει στις κατάλληλες προληπτικές ενέργειες και δράσεις αποκατάστασης των προβλημάτων συμβάλλοντας στην Πρόληψη, Ετοιμότητα, Προστασία και Αποκατάσταση, τα τέσσερα βασικά μέτρα της Πολιτικής Προστασίας.

PreviousNext