Ηλεκτρικά Λεωφορεία για τα Χανιά

Δευ, 15/11/2021 - 10:04

Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκήρυξε ο Δήμος Χανίων για την προμήθεια πέντε Ηλεκτρικών Οχημάτων και των συνοδών Σταθμών Φόρτισης, προϋπολογισμού 3.275.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Αναλυτικά, η διακήρυξη περιλαμβάνει την προμήθεια πέντε ηλεκτρικών λεωφορείων, προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ (600.000 το καθένα), προμήθεια τεσσάρων ηλεκτρικών επιβατηγών οχημάτων προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, προμήθεια ενός ηλεκτρικού καθαριστικού δρόμων και πεζοδρομίων προϋπολογισμού 25.000 ευρώ, καθώς και την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των απαραίτητων σταθμών φόρτισης DC & AC προϋπολογισμού 130.000 ευρώ.