Τροχοί & TIR

Ημερομηνίες εξετάσεων ελεγκτών ΚΤΕΟ

Καθορίστηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (περιόδου Μαρτίου 2024). Συγκεκριμένα, η διεξαγωγή θεωρ
Τετάρτη 21/02/2024 - 14:21
Κοινοποίηση στα Social Media

Καθορίστηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (περιόδου Μαρτίου 2024).

Συγκεκριμένα, η διεξαγωγή θεωρητικών γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους ελεγκτές ελαφρών οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ορίστηκε για την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:00 π.μ.

Η διεξαγωγή θεωρητικών γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους ελεγκτές βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ορίστηκε για την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:00 π.μ.

Οι ανωτέρω εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (οδός Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Δήμος Παπάγου - Χολαργού), υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36), του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα μέσω γραπτών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής [ερώτηση με τρεις (3) πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μόνο η μια (1) είναι η ορθή] επί της θεωρητικής εκπαιδευτικής ύλης που περιλαμβάνεται στα σχετικά παραρτήματα.

Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του θέματος υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) (dee@yme.gov.gr) του Υπ.Υ.Με. 

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του θέματος, η ανωτέρω Διεύθυνση ενημερώνει έγκαιρα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα προαναφερόμενα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση ανάγκης υποβολής κάποιου δικαιολογητικού ως συμπληρωματικό της αρχικής του υποβολής, κατόπιν υπόδειξης της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του ΥΠ.Υ.ΜΕ., ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να το υποβάλλει το αργότερο έως και πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του θέματος μπορούν να ενημερώνονται σχετικά είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα 210-6508473, 210-6508587 και 210-6508788 της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου, είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τα τυχόν ερωτήματά τους για την παροχή διευκρινίσεων στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπόψη Διεύθυνσης (dee@yme.gov.gr), καθώς και από τους εγκεκριμένους Φορείς επιμόρφωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εν λόγω εξετάσεις έχουν όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έως και το Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 για την κατηγορία των ελαφρών οχημάτων και έως και την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 για την κατηγορία των βαρέων οχημάτων, συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής του Παραρτήματος XII της με αρ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 (Β΄ 1172) κ.υ.α., συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 αυτής.

 

PreviousNext