Τροχοί & TIR

IRU: Σχέδιο αντιμετώπισης της έλλειψης οδηγών στην Ευρώπη

Η IRU, η παγκόσμια οργάνωση εργοδοτών οδικών μεταφορών, που εκπροσωπεί περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια φορείς οδικών μεταφορών, και η ITF, η Διεθνής Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές, που εκπρ
Πέμπτη 22/06/2023 - 14:20
Κοινοποίηση στα Social Media

Η IRU, η παγκόσμια οργάνωση εργοδοτών οδικών μεταφορών, που εκπροσωπεί περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια φορείς οδικών μεταφορών, και η ITF, η Διεθνής Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές, που εκπροσωπεί 18,5 εκατομμύρια εργαζόμενους στις μεταφορές, ξεκίνησαν ένα σχέδιο τριών σημείων για να βοηθήσουν στη διόρθωση των ελλείψεων οδηγών.

Η νέα προσέγγιση στοχεύει στην εξάλειψη των ανισορροπιών στην αγορά εργασίας στη μεταφορά, στη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών και προτύπων εργασίας για τους οδηγούς που εργάζονται εκτός της χώρας καταγωγής τους και στην απλοποίηση και των κανόνων για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες.

Το σχέδιο περιγράφει τη δράση για τον ΟΗΕ, τις εθνικές κυβερνήσεις και τον τομέα των μεταφορών στους εξής τρεις πυλώνες:

1. ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμοί: Ανάπτυξη ενός παγκόσμιου πλαισίου με σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των οδηγών που δεν είναι κάτοικοι στη χώρα απασχόλησης. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών, αύξηση της κοινωνικής συνοχής, εναρμόνιση των πρότυπων προσόντων και διασυνοριακή αναγνώριση διπλωμάτων.

2. Εθνικές κυβερνήσεις: Τροποποίηση και επιβολή των διαδικασιών εργατικής μετανάστευσης για την προστασία των οδηγών που δεν είναι κάτοικοι, μείωση της γραφειοκρατίας για να καταστεί δυνατή η ευκολότερη νόμιμη μετανάστευση για τους επαγγελματίες οδηγούς. Ενίσχυση της αναγνώρισης των προσόντων τρίτων χωρών μέσω διμερών συμφωνιών και επιδότηση εγχώριων προγραμμάτων κατάρτισης και ένταξης στην αγορά εργασίας.

3. Φορείς οδικών μεταφορών: Να αναπτύξουν προγράμματα επιχειρησιακής ένταξης για οδηγούς μη κατοίκους, ώστε να έχουν τις ίδιες συνθήκες με το εργατικό δυναμικό της χώρας τους. Υποστήριξη των διαδικασιών εκπαίδευσης, διαχείρισης δεξιοτήτων και πιστοποίησης.

Το σχέδιο, ωστόσο, δεν θα πρέπει να παρακάμπτει τις υπάρχουσες εθνικές πρωτοβουλίες ή να βλάπτει τα πρότυπα ασφάλειας ή τις συνθήκες των εργαζομένων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η χρόνια παγκόσμια έλλειψη επαγγελματιών οδηγών φορτηγών, λεωφορείων, πούλμαν και ταξί επιταχύνεται, επηρεάζοντας εκατομμύρια εργαζόμενους στις οδικές μεταφορές, εργοδότες και υπηρεσίες. Περίπου το 11% των θέσεων οδηγών ήταν ακάλυπτες το 2022. Με έως και το ένα τρίτο των οδηγών να συνταξιοδοτούνται μέσα στα επόμενα τρία χρόνια σε πολλές χώρες, οι κενές θέσεις οδηγών θα μπορούσαν να υπερδιπλασιαστούν έως το 2026.

Οι κυβερνήσεις, τα συνδικάτα και οι φορείς αναλαμβάνουν διάφορες δράσεις, αλλά δεν αρκούν. Άλλες λύσεις περιλαμβάνουν την επιδότηση του κόστους άδειας και εκπαίδευσης, την κατασκευή περισσότερων ασφαλών χώρων στάθμευσης με καλύτερες εγκαταστάσεις, την ενθάρρυνση περισσότερων γυναικών και νέων στο επάγγελμα και τη βελτίωση της μεταχείρισης των οδηγών και της κατανόησης του επαγγέλματος.

PreviousNext