Κάρτα οδηγού ταχογράφου για διπλώματα ΒΕ

Παρ, 02/09/2022 - 13:23

Με τροποποίηση της σχετικής απόφασης προστίθεται η δυνατότητα έκδοσης κάρτας οδηγού και στους κατόχους διπλώματος κατηγορίας ΒΕ.

Έτσι, αίτηση για την έκδοση κάρτας οδηγού υποβάλλουν τόσο οι Έλληνες πολίτες όσο και οι πολίτες άλλων κρατών (μελών ή μη της Ε.Ε.) που έχουν την κανονική διαμονή τους στην Ελλάδα. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης μίας εκ των κατηγοριών ΒΕ, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ή ισχύουσα αντίστοιχων κατηγοριών άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε.

Η αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του αιτούμενου ότι όλα τα στοιχεία τα οποία δηλώνει σε αυτή είναι αληθή. Η υποβολή των αιτήσεων δύναται να πραγματοποιηθεί και από τρίτους. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησης.