Τροχοί & TIR

Καταγραφή διέλευσης συνόρων στον ταχογράφο

Όπως έχει ήδη δημοσιεύσει το www.troxoikaitir.gr, όλοι οι διεθνομεταφορείς θα πρέπει από τις 2 Φεβρουαρίου 2022 και μετά να καταγράφουν τις συνοριακές διελεύσεις που πραγματοποιούν. Για το θέμα αυτό
Τετάρτη 05/01/2022 - 10:31
Κοινοποίηση στα Social Media

Όπως έχει ήδη δημοσιεύσει το www.troxoikaitir.gr, όλοι οι διεθνομεταφορείς θα πρέπει από τις 2 Φεβρουαρίου 2022 και μετά να καταγράφουν τις συνοριακές διελεύσεις που πραγματοποιούν. Για το θέμα αυτό, αναγνώστες μας ζήτησαν ορισμένες διευκρινίσεις, τις οποίες και απαντούμε. Έτσι:

- Αν ο ταχογράφος είναι αναλογικός, η διέλευση των συνόρων γίνεται χειρόγραφα.

- Το ίδιο ισχύει αν ο ταχογράφος είναι ψηφιακός, πρώτης γενιάς, που δεν καταγράφει αυτόματα την κάθε συνοριακή διέλευση (όπως συμβαίνει με τους ταχογράφους δεύτερης γενιάς).

- Οι οδηγοί θα πρέπει να σημειώνουν την ημέρα και ώρα εισόδου στη χώρα που εισέρχονται.

- Η σημείωση δεν απαιτείται να γίνεται αμέσως μετά τη διέλευση, αλλά στην πρώτη στάση που θα πραγματοποιήσει ο οδηγός και όσο πιο κοντά στα σύνορα μπορεί να σταματήσει.

- Αν η διέλευση των συνόρων πραγματοποιείται με το φορτηγό – μεταφερόμενο πάνω σε τρένο ή σε πλοίο, τότε ο χρόνος διέλευσης των συνόρων καταγράφεται στο σημείο άφιξης του τρένου ή του πλοίου που είναι και σημείο άφιξης του φορτηγού.

Η παραπάνω υποχρέωση προκύπτει από τις διατάξεις του «πακέτου κινητικότητας» (Mobility Package) της Ε.Ε. και η θεσμοθέτησή του έγινε προκειμένου να ελέγχονται πιο αποτελεσματικά τα φορτηγά που πραγματοποιούν καμποτάζ σε άλλη χώρα και κατά πόσο τηρούν τις ισχύουσες διατάξεις.

Επιγραμματικά, να επαναλάβουμε ότι ένα φορτηγό μπορεί να πραγματοποιήσει μέχρι 3 μεταφορές στο έδαφος της άλλης χώρας μέσα σε διάστημα 7 ημερών. Μετά από αυτό, το φορτηγό εξέρχεται από τη χώρα και για τέσσερις (4) ημέρες δεν μπορεί να ξαναμπεί στη χώρα που πραγματοποίησε τις μέχρι 3 μεταφορές. Επιπλέον, κάθε φορτηγό που πραγματοποιεί μεταφορές σε άλλες χώρες, θα πρέπει να επιστρέφει στη δική του χώρα κάθε οκτώ (8) εβδομάδες.

PreviousNext