Τροχοί & TIR

Οι αλλαγές που έρχονται στις διεθνείς Μεταφορές μέσα στο 2022

Αλλαγές έρχονται στις Μεταφορές από τον επόμενο μήνα σε εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, γνωστής ως «πακέτο κινητικότητας» (Mobility Package) που αφορά όλα τα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα τους διεθνο
Δευτέρα 03/01/2022 - 16:53
Κοινοποίηση στα Social Media

Αλλαγές έρχονται στις Μεταφορές από τον επόμενο μήνα σε εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, γνωστής ως «πακέτο κινητικότητας» (Mobility Package) που αφορά όλα τα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα τους διεθνομεταφορείς.

Επιγραμματικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής:

Από τις 2 Φεβρουαρίου, θα λειτουργεί για όλα τα κράτη το IMI – Internal Market Information System – (Πληροφοριακό σύστημα για την εσωτερική (της Ε.Ε.) αγορά). Σε αυτό θα πρέπει να δηλώνεται κάθε οδηγός που αποσπάται για εργασία σε άλλο κράτος-μέλος. Παράλληλα, γεννάται η υποχρέωση για τον εργοδότη να καταβάλλει στον οδηγό τουλάχιστον τον κατώτερο μισθό οδηγού φορτηγού που ισχύει στο κράτος που θα εργαστεί.

Δεύτερη αλλαγή είναι η υποχρέωση του οδηγού να καταγράφει στον ψηφιακό ταχογράφο τις διασυνοριακές διελεύσεις που πραγματοποιεί (ημερομηνία και ώρα διέλευσης του συνοριακού σημείου).

Επίσης, το φορτηγό, όπου κι αν εκτελεί μεταφορές εντός της Ε.Ε., θα πρέπει να επιστρέφει στη βάση του το αργότερο μέχρι 8 εβδομάδες.

Ακόμη, στο πλαίσιο του καμποτάζ, μπορεί ένα φορτηγό να πραγματοποιεί το ανώτερο μέχρι τρεις μεταφορές εντός του άλλου κράτους και εντός περιόδου επτά ημερών. Μετά από αυτή την περίοδο, το φορτηγό δεν μπορεί να μπει ξανά στη χώρα αυτή πριν περάσουν τέσσερις ημέρες.

Με την ευκαιρία, να αναφέρουμε ότι στη Γερμανία, από την 1η Ιανουαρίου 2022, η κατώτερη αμοιβή οδηγού αυξάνεται στα 9,82 ευρώ την ώρα (από 9,50 ευρώ), ενώ από την 1η Ιουλίου θα ακολουθήσει δεύτερη αύξηση στα 10,45 ευρώ/ ώρα. Οι παραπάνω αμοιβές συνιστούν και την κατώτερη αμοιβή που θα πρέπει να λαμβάνουν οι οδηγοί των άλλων χωρών για το διάστημα που δραστηριοποιούνται εντός της Γερμανίας.

PreviousNext