Καταργούνται οι πινακίδες των οχημάτων με ταξινόμηση στην Αγγλία που φέρουν τα αρχικά GB (Μεγάλη Βρετανία) και υποχρεωτικά τοποθετούνται νέες με τα αρχικά UK (Ηνωμένο Βασίλειο).

Μέχρι την αντικατάστασή τους, τα οχήματα που βγαίνουν στην Ευρώπη με πινακίδα GB πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητο με τα γράμματα UK. Το αυτοκόλλητο UK απαιτείται, επίσης, και στην περίπτωση που στην πινακίδα υπάρχει το σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης EU.

Αν υπάρχει ήδη σε βρετανικό όχημα αυτοκόλλητο με τα γράμματα GB, πρέπει να αφαιρεθεί ή να σκεπαστεί με άλλο με τα γράμματα UK.

Αν το όχημα κυκλοφορεί στην Κύπρο (με εγγλέζικες πινακίδες), στην Ισπανία ή στη Μάλτα, ανεξάρτητα με την ένδειξη της πινακίδας του, θα πρέπει, επίσης, να φέρει αυτοκόλλητο με τα γράμματα UK.