Τροχοί & TIR

Κατασκευή κόμβου στη Λαμία και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Πέμπτη

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την Κατασκευή Κυκλοφοριακού Κόμβου στην Επαρχιακή Οδό Λαμίας – Κομποτάδων – Μεξιατών - Λουτρών Υπάτης και Σύνδεση με τη Νέα Γέφυρα Κωσταλεξίου και για την ασφαλή και εύρυθμ
Τρίτη 07/06/2022 - 16:10
Κοινοποίηση στα Social Media

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την Κατασκευή Κυκλοφοριακού Κόμβου στην Επαρχιακή Οδό Λαμίας – Κομποτάδων – Μεξιατών - Λουτρών Υπάτης και Σύνδεση με τη Νέα Γέφυρα Κωσταλεξίου και για την ασφαλή και εύρυθμη διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, καθώς και την αποφυγή πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος η Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας αποφάσισε:

Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν εργασίες επέκτασης υφιστάμενου κιβωτοειδούς οχετού στο τμήμα της επαρχιακής οδού Κωσταλέξη – Κομποτάδες, πλησίον του νέου κόμβου σύνδεσης της οδού Κωσταλεξίου με τον κλάδο Λαμία – Κομποτάδες, στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ – ΜΕΞΙΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ». Για τις εν λόγω εργασίες απαιτείται ο πλήρης αποκλεισμός του ανωτέρω τμήματος από την κυκλοφορία και η κατασκευή προσωρινού κυκλικού κόμβου στη βόρεια πρόσβαση της νέας γέφυρας, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Κομποτάδες –Μεξιάτες –Λ.Υπάτης, θα διεξάγεται μέσω της νέας γέφυρας, με την τοποθέτηση κατάλληλης εργοταξιακής σήμανσης και προσωπικού, με ευθύνη του αναδόχου εργολάβου.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν καθ΄όλο το 24ωρο, από την Πέμπτη (09-06-2022) έως το Σάββατο (09-07-2022).

PreviousNext