Τροχοί & TIR

Καθημερινά εκτελούνται 1.586 μαθητικά δρομολόγια

Καθημερινά εκτελούνται 1.586 δρομολόγια για την εξυπηρέτηση περίπου 29 χιλιάδων μαθητών και είναι συνεχώς μειούμενος ο αριθμός των μαθητών που δεν εξυπηρετούνται, κατόπιν σχετικών ενεργειών της Περι
Δευτέρα 13/11/2023 - 10:40
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Καθημερινά εκτελούνται 1.586 δρομολόγια για την εξυπηρέτηση περίπου 29 χιλιάδων μαθητών και είναι συνεχώς μειούμενος ο αριθμός των μαθητών που δεν εξυπηρετούνται, κατόπιν σχετικών ενεργειών της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει ολοκληρώσει από τον Ιούλιο 2023 μέχρι σήμερα επιπλέον δεκαέξι διαγωνιστικές διαδικασίες δημοπράτησης δρομολογίων για την κάλυψη αναγκών μεταφοράς μαθητών της σχολικής χρονιάς 2023-2024.

Με αφορμή ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής για το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών σχολικού έτους 2023-2024, η Περιφέρεια Αττικής επισημαίνει τα ακόλουθα:

1) To πρόβλημα που υφίσταται με τη μη κάλυψη των αναγκών σχολικής μεταφοράς μερίδας μαθητών στην Περιφέρεια Αττικής, οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι διαγωνισμοί κηρύσσονται άγονοι, όχι με υπαιτιότητα της Περιφέρειας.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο η Περιφέρεια Αττικής, αναγνωρίζοντας τη σημασία ομαλής εξυπηρέτησης και κάλυψης των αναγκών μεταφοράς για το σύνολο των μαθητών της Αττικής και με στόχο τον περιορισμό του προβλήματος, πέραν των δρομολογίων δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών (ΔΣΥ) που είχαν ανατεθεί κατά το προηγούμενο και συνεχίζουν να εκτελούνται κατά το τρέχον σχολικό έτος, έχει ολοκληρώσει από τον Ιούλιο 2023 μέχρι σήμερα επιπλέον δεκαέξι (16) διαγωνιστικές διαδικασίες δημοπράτησης δρομολογίων για την κάλυψη αναγκών μεταφοράς μαθητών της σχολικής χρονιάς 2023-2024, για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

2) Επίσης τυχόν άγονα δρομολόγια ΔΣΥ, προωθούνται άμεσα για εκ νέου δημοπράτηση στην επόμενη διαγωνιστική διαδικασία. Το ίδιο ισχύει και για δρομολόγια που δημιουργούνται λόγω νέων αναγκών που προέκυψαν μετά την έναρξη του σχολικού έτους.

3) Όσον αφορά τα δρομολόγια ΔΣΥ για τα οποία ήδη υπάρχουν προσωρινοί ή οριστικοί ανάδοχοι, επισημαίνεται ότι ο αριθμός των καθημερινά εκτελούμενων είναι χίλια πεντακόσια ογδόντα έξι (1.586) για την εξυπηρέτηση είκοσι εννέα χιλιάδων έξι (29.006) μαθητριών/μαθητών.

4) Για τη δωρεάν μετακίνηση μαθητριών/μαθητών με δημόσια συγκοινωνία, έχουν υπογραφεί συμβάσεις με τους συγκοινωνιακούς φορείς ΟΑΣΑ Α.Ε. και ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. για τη χορήγηση συνολικά έξι χιλιάδων εκατό (6.100) Ειδικών Μαθητικών Δελτίων (ΕΜΔ). Επιπλέον, έχει σταλεί σχετικό έγγραφο με παροχή οδηγιών στα σχολεία και έχει ξεκινήσει η διαδικασία χορήγησης των ΕΜΔ.

5) Τέλος, η ελάχιστη απόσταση οικίας-σχολείου βάσει της οποίας οι μαθήτριες/μαθητές καθίστανται δικαιούχοι δωρεάν μεταφοράς είτε με χορήγηση Ειδικού Μαθητικού Δελτίου, είτε με Ίδια Μέσα των Περιφερειών και των Δήμων, είτε με δρομολόγια ΔΣΥ, καθώς και για ο τρόπος υπολογισμού αυτής, αποτυπώνονται στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και συγκεκριμένα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αρ. 50025/2018 (ΦΕΚ Β’ 4217), όπως αυτή ισχύει μετά από τις τροποποιήσεις της με τις 53173/2022 (ΦΕΚ Β’ 4294) και 680/2023 (ΦΕΚ Β’7) όμοιες.

Υπογραμμίζεται τέλος πως η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό, το πρόβλημα των μετακινήσεων των μαθητών στα σχολεία τους, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής.

PreviousNext