Καθορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για τα σημεία ανεφοδιασμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε τροχοφόρα οχήματα

Τρί, 31/05/2022 - 16:43

Για πρώτη φορά θεσπίζονται στη χώρα μας οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές και η διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας για την εγκατάσταση και λειτουργία αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG ή/και  L-CNG, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως για την τροφοδοσία οχημάτων, με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και  Μεταφορών, αρμόδιου για τις Μεταφορές, Μιχάλη Παπαδόπουλου, και του Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά. 

Στην Απόφαση προβλέπονται οι όροι για την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG και L-CNG, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, χωρητικότητας μέχρι 50 τόνων, με σκοπό τον ανεφοδιασμό των οχημάτων.

Συνοπτικά, καθορίζονται, μεταξύ άλλων:  

  • Oι όροι και οι προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και επιθεώρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG και L-CNG δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως,

  • Oι τεχνικές προδιαγραφές των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG και L-CNG δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως,

  • Tο σύνολο των εγκαταστάσεων ενός αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG και L-CNG δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως

Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο διευρύνει τις δυνατότητες χρήσης του συγκεκριμένου τύπου καυσίμου, με δεδομένες τις εξελίξεις στην αγορά της ενέργειας.