Τροχοί & TIR

Καθορίστηκε στα 830 ευρώ (705 καθαρά) ο κατώτατος μισθός. Οι αυξήσεις για τα επιδόματα

Θα επωφεληθούν περίπου 600.000 εργαζόµενοι που αµείβονται µε τον κατώτατο µισθό ή ηµεροµίσθιο, οι οποίοι θα τύχουν αύξησης περίπου 40 ευρώ καθαρά.
Παρασκευή 29/03/2024 - 15:23
Κοινοποίηση στα Social Media

Κατά την εισήγησή του στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε την αύξηση στα 830 ευρώ του κατώτατου μισθού με ισχύ από την 1η Απριλίου και με το καθαρό ποσό να διαμορφώνεται στα 705 ευρώ καθαρά.

Από τον νέο κατώτατο υπολογίζεται ότι θα επωφεληθούν περίπου 600.000 εργαζόµενοι που αµείβονται µε τον κατώτατο µισθό ή ηµεροµίσθιο, οι οποίοι θα τύχουν αύξησης περίπου 40 ευρώ καθαρά.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι οι προτάσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων είχαν διαφορά 12 ποσοστιαίων µονάδων, καθώς ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ πρότειναν αυξήσεις πέριξ του 3,5% µε 5%, όµως η ΓΣΕΕ εισηγήθηκε αύξηση 16,4% (128 ευρώ) προκειµένου ο νέος κατώτατος να διαµορφωθεί στα 908 ευρώ µεικτά.

Αυξήσεις επιδομάτων

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συνεπάγεται αναπροσαρμογή με αύξηση πολλών επιδοµάτων που συνδέονται µε το ύψος του κατώτατου, µεταξύ των οποίων το επίδοµα ανεργίας που λαµβάνουν περίπου 140.000 άνεργοι. Ως εκ τούτου, το επίδοµα ανεργίας θα αυξηθεί στα 509 ευρώ από 479 ευρώ που είναι σήµερα. Μεταξύ άλλων θα αυξηθούν επίσης: – Ειδική παροχή µητρότητας. – Επίδοµα γονικής άδειας. – Επίδοµα αποφυλακισµένων. – Αφερεγγυότητας εργοδότη. – Εποχικό οικοδόµων. – Εποχικό σµυριδεργατών. – Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισµό.

– Ειδικά κλαδικά (δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών – κεραµοποιών – πλινθοποιών και µισθωτών ναυπ/κής ζώνης).

– Βοήθηµα µη µισθωτών. – Επίδοµα εργασίας. – Αποζηµίωση µαθητών ΕΠΑΣ. – Επίδοµα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ∆ΥΠΑ).

– Απόκτησης εργασιακής εµπειρίας.

– Προγράµµατα απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα. – Προγράµµατα απασχόλησης. – Επίδοµα εργαζόµενων φοιτητών για τη συµµετοχή σε εξετάσεις.

PreviousNext