Καθώς η βέλτιστη αποδοτικότητα στις οδικές Μεταφορές είναι το ζητούμενο για τους ιδιοκτήτες των φορτηγών αυτοκινήτων, το αποτέλεσμα έρευνας της Eurostat (Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή) ότι τα φορτηγά στην Ευρώπη διανύουν το 20% των χιλιομέτρων κενά φορτίου, παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με την ίδια στατιστική μελέτη, τα ελληνικά φορτηγά ξεπερνούν, δυστυχώς, κατά πολύ τον παραπάνω μέσο όρο των φορτηγών της Ε.Ε. και βρίσκονται στο 32%, δηλαδή στα 100 διανυόμενα χιλιόμετρα, τα 32 πραγματοποιούνται χωρίς φορτίο, μειώνοντας δραματικά το όφελος που προκύπτει από τα 68 έμφορτα χιλιόμετρα.

Στην έρευνα της Eurostat, προκύπτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των φορτηγών 26 χωρών της Ε.Ε. (δεν περιλαμβάνεται η Μάλτα).

Τα περισσότερα άφορτα χιλιόμετρα καταγράφουν τα κυπριακά φορτηγά σε ποσοστό 44%.

Ακολουθούν τα αυστριακά και τα ιρλανδέζικα φορτηγά με ποσοστό 34% άφορτων χιλιομέτρων.

Στην τέταρτη θέση η χώρα μας με ποσοστό άφορτων χιλιομέτρων 32%.

Στην καλύτερη θέση μεταξύ των 26 χωρών βρίσκεται το Βέλγιο με μόλις 6% άφορτα χιλιόμετρα και η Δανία με 8%. Αντίθετα με το Βέλγιο, η Ολλανδία κατέχει την έκτη χειρότερη θέση μετά την Ελλάδα με 28% κενά χιλιόμετρα.

Στο γράφημα που παραθέτουμε (πηγή Eurostat) με μπλε χρώμα απεικονίζονται τα συνολικά άφορτα χιλιόμετρα των φορτηγών της κάθε χώρας, με κίτρινο χρώμα το ποσοστό άφορτων στο εσωτερικό της κάθε χώρας (εθνικές μεταφορές) και με κόκκινο χρώμα το ποσοστό άφορτων χιλιομέτρων στη διεθνή μεταφορά.

Έτσι για τη χώρα μας, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο μέσος όρος του 32% οφείλεται κατά κύριο λόγο στο μεγάλο ποσοστό των άφορτων στην εθνική μεταφορά 40%, ενώ τα φορτηγά διεθνών μεταφορών έχουν ποσοστό άφορτων χιλιομέτρων μόλις 9%. Ακολουθεί ο πίνακας.

1

Επανερχόμαστε στην αρνητική εικόνα της Ελλάδας και ιδιαίτερα στα άφορτα χιλιόμετρα των φορτηγών εθνικών μεταφορών για να επισημάνουμε ότι το ποσοστό αυτό (40%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στη γεωγραφία της χώρας με τα νησιά να δέχονται πλήρη φορτία από την ηπειρωτική χώρα ιδιαίτερα το καλοκαίρι, χωρίς όμως να έχουν φορτία για αποστολή, με συνέπεια τα φορτηγά να επιστρέφουν άδεια ή με μερικό φορτίο.

Αλλά και στην ηπειρωτική χώρα είναι, επίσης, αυξημένο το ποσοστό των κενών χιλιομέτρων, εξαιτίας της απουσίας οργάνωσης μεταξύ των μικρομεσαίων μεταφορικών και των μεμονωμένων αυτοκινητιστών.

Αυτή η έλλειψη οργάνωσης, ως συνέπεια της αδυναμίας συνένωσης των μεταφορικών, όχι μόνο αναγκάζει τα περισσότερα φορτηγά να κάνουν κενές επιστροφές στην έδρα τους, αλλά αφήνει περιθώρια στις μεγάλες και οργανωμένες επιχειρήσεις να αυξήσουν το μεταφορικό τους έργο, ελαχιστοποιώντας τα άφορτα χιλιόμετρα των φορτηγών τους.