Κέρδη ρεκόρ για το λιμάνι Ελευσίνας και αύξηση της διακίνησης φορτίων

Παρ, 19/02/2021 - 11:21

Θεαματική αύξηση εσόδων παρουσιάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης του έτους 2020 για τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ σε σύγκριση με το 2019, παρά τις αντίξοες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19 στον τομέα της ναυτιλίας.

Σύμφωνα με τον οικονομικό απολογισμό του 2020, ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ κατέγραψε αύξηση κατά 130% επί των κερδών προ φόρων σε σύγκριση με το 2019.

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι καταγράφεται αύξηση εσόδων κατά 46% και για τον κεντρικό εμπορικό Λιμένα Ελευσίνας, η οποία οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση κατά 50% της εξυπηρέτησης των εμπορικών πλοίων, συγκριτικά με το 2019.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 και εν μέσω πανδημίας, ο εμπορικός Λιμένας Ελευσίνας και οι υπηρεσίες του Ο.Λ.Ε. ΑΕ τέθηκαν -και παραμένουν μέχρι σήμερα- σε πλήρη λειτουργία για την εξυπηρέτηση της αγοράς στη διακίνηση χύδην φορτίων, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας τόσο του προσωπικού όσο και των συναλλασσόμενων με αυτό. Επιπλέον, οι υπηρεσίες στον Λιμένα Ελευσίνας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την άμεση εξυπηρέτηση της εμπορευματικής κίνησης μετά την έναρξη του εμβληματικού έργου στο Ελληνικό.

Παράλληλα, συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και το 2021 το έργο της Διοίκησης του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, με στόχο την αναβάθμιση του Λιμένα Ελευσίνας σε ένα σύγχρονο, εξωστρεφές και δυναμικό εμπορικό λιμάνι, που διακρίνεται για τον μοναδικό ρόλο του στη διακίνηση χύδην φορτίων.