Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ελληνικό αίτημα να ενισχυθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό τα ΚΤΕΛ, αστικά και υπεραστικά, με το ποσό των 19,8 εκ. ευρώ.

Η επιτροπή με την S.A. 61573 απόφασή της διαπίστωσε ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανταγωνισμού και έδωσε το πράσινο φως για την καταβολή του παραπάνω ποσού μέχρι την 30η Ιουνίου 2021.

Μεταξύ των άλλων ορίζεται πως η συγκεκριμένη ενίσχυση δεν παραβιάζει τους κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις και κρίνεται αναγκαία εξαιτίας των μέτρων που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για τον περιορισμό της διασποράς του κοροναϊού, όπως ο περιορισμός της πληρότητας των επιβατών ανά δρομολόγιο, ο περιορισμός δρομολογίων κ.α. Για τον λόγο αυτό, βασικό κριτήριο υπολογισμού της ενίσχυσης που θα καταβληθεί σε κάθε ΚΤΕΛ είναι ο αριθμός των προγραμματισμένων δρομολογίων και εκείνων που πραγματοποιήθηκαν με πληρότητα 65%.

Τα παραπάνω στοιχεία αντλούνται από τις επίσημες ημερήσιες καταστάσεις που τηρούν τα ΚΤΕΛ του κάθε νομού.