Με σημερινή απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας κλείνει από τώρα κομμάτι 35 χιλιομέτρων στην Ε.Ο. Τρίπολης – Σπάρτης, λόγω δυσμενών συνθηκών. Διαβάστε την απόφαση: 

1. Λόγω του ότι θα επικρατούν δυσμενή καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με το εκδοθέν Δελτίο Καιρικών φαινομένων
της Ε.Μ.Υ,/Ε.Μ.Κ. και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών
προβλημάτων των χρηστών της Ε.Ο. Τρίπολης – Σπάρτης, περιοχής αρμοδιότητας Δ.Α. Λακωνίας και προς
αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, θα ισχύσουν περιορισμοί στην κυκλοφορία των οχημάτων
και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ήτοι από την 23,500 έως 58,000 χ/θ, συμπεριλαμβανομένου του νέου
τμήματος της Ε.Ο. Τρίπολης Σπάρτης (παράκαμψη Σελλασίας μήκους 8 χλμ), ως παρακάτω:

α) Διακοπή κυκλοφορίας παντός είδους φορτηγού αυτοκινήτου ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου.
β) Εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κ.Ο.Κ., όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και χρήση τους εάν απαιτηθεί.
2. Η παραπάνω κυκλοφοριακή ρύθμιση έχει προσωρινό χαρακτήρα και τίθεται σε ισχύ από σήμερα 29/01/2022
και ώρα 13:15 και μέχρι την 30/01/2022 και ώρα 08:00 , ενώ δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί και πέραν των
καθορισμένων ωρών, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιβάλλουν, κατά την κρίση του επικεφαλής των
μέτρων του Τμήματος Τροχαίας Σπάρτης.
3. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται τα παρακάτω οχήματα:
α) Οχήματα οδικής βοήθειας.
β) Οχήματα εκτάκτου ανάγκης.
4. Η απόφαση υλοποιείται με την τοποθέτηση κινητών πινακίδων (P–7) (P-27) (P-28) (P-59) και των λοιπών
ρυθμιστικών πινακίδων ή σημάτων τροχονόμων, σύμφωνα τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.

Και ακόμα στο 111-138 χλμ

Επίσης με ανακοίνωση της διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας αποφασίσθηκαν τα εξής: 

Λόγω του ότι θα επικρατούν δυσμενή καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με το εκδοθέν Δελτίο Καιρικών φαινομένων της
Ε.Μ.Υ,/Ε.Μ.Κ. που πιθανόν να επηρεάσουν την ασφάλεια των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη - Καλαμάτα
κλάδος Λεύκτρου – Σπάρτης, θα ισχύσουν περιορισμοί στην κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από
την 116,300 χ/θ έως την 138,800 χ/θ (Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου – Τρίπολης - Καλαμάτας κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτης), ως
παρακάτω:
•Διακοπή κυκλοφορίας παντός είδους φορτηγού αυτοκινήτου ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου.
•Εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κ.Ο.Κ., όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και χρήση τους εάν απαιτηθεί.

2. Η παραπάνω κυκλοφοριακή ρύθμιση έχει προσωρινό χαρακτήρα και τίθεται σε ισχύ από 29.01.2022 και ώρα 13.10’ εως
08.00’ ώρα της 30.01.2022, ενώ δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί και πέραν των καθορισμένων ωρών, εφόσον οι
κυκλοφοριακές συνθήκες το επιβάλλουν, κατά την κρίση του επικεφαλής των μέτρων των Τμ. Τροχαίας Αυτ. Ανατ. Πελ. Και Άργους
– Μυκηνών.