Ανακοινώθηκε από το υπ. Μεταφορών η νέα ημερομηνία της ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)-ΤΑΞΙ αυτοκινήτων και τη μετατροπή υφιστάμενων αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)- ΤΑΞΙ αυτοκινήτων σε ΕΔΧ- ΕΙΔΜΙΣΘ, για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η κλήρωση που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022 και δεν πραγματοποιήθηκε, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου, ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο 305 (γραφείο Δ/ντή Επιβατικών Μεταφορών) στον 3ο όροφο του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου).

Υπενθυμίζεται ότι, τυχόν ενδιαφερόμενοι δύνανται να παρίστανται στις ανωτέρω ηλεκτρονικές κληρώσεις ως παρατηρητές χωρίς δικαίωμα παρέμβασης επί της διαδικασίας και με την τήρηση των κανόνων και των μέτρων προστασίας, όπως έχουν οριστεί στο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού covid-19.