Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Οινόφυτα και Καμένα Βούρλα

Τρί, 24/05/2022 - 15:41

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σε τμήματα  επί του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε, με σκοπό τη διενέργεια εργασιών κατασκευής.

Ειδικότερα, από την Τρίτη 24 Μαΐου έως και την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, θα ισχύσουν οι κάτωθι φάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αμφίπλευρα, σε τμήματα της περιοχής Οινοφύτων έως Καμένα Βούρλα (58ο χλμ. έως 185ο χλμ.):

  1. Ολιγοήμερος αποκλεισμός μακράς διάρκειας στο τμήμα μεταξύ αρτηρίας και κλάδου εξόδου σε Κόμβους, Χώρους Στάθμευσης καθώς κι εγκαταστάσεις Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α).

  2. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω φάσης κυκλοφοριακής ρύθμισης στην έκαστη θέση, θα τίθενται σε ισχύ, κατά περίπτωση, προσωρινοί αποκλεισμοί μικρής διάρκειας της δεξιάς λωρίδας, της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), καθώς και του χώρου στάθμευσης. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υλοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 07:00 έως τις 19:00, και Σάββατο από τις 07:00 έως τις 15:00. Σημειώνεται ότι κάθε ημέρα, μετά το πέρας των εργασιών και μέχρι την επανέναρξή τους, το σύνολο του οδοστρώματος θα αποδίδεται κανονικά σε κυκλοφορία.

Τέλος, σημειώνεται ότι κατά τις ημέρες από Παρασκευή 10 Ιουνίου ως και Τρίτη 14 Ιουνίου, από Παρασκευή 12 Αυγούστου έως και Τρίτη 16 Αυγούστου, από Πέμπτη 27 Οκτωβρίου ως και Κυριακή 30 Οκτωβρίου, καθώς και τα Σαββατοκύριακα της θερινής περιόδου (από 18 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου) δεν θα εκτελεστούν εργασίες.