Τροχοί & TIR

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλιά εθνική Κορίνθου-Πατρών

Από 20/02/2024 έως 20/08/2024
Πέμπτη 15/02/2024 - 15:16
Κοινοποίηση στα Social Media

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μακράς διάρκειας, στην Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στην περιοχή της Παναγοπούλας, για την κατασκευή αγωγού ακάθαρτων αποφάσισε η Δ/νση Αστυνομίας Αχαΐας. Η κατασκευή θα γίνει σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα κατασκευαστεί το βόρειο τμήμα (εκβολή στη θάλασσα), ενώ στη δεύτερη φάση θα κατασκευαστεί το υπόλοιπο νότιο τμήμα (προς τον αυτοκινητόδρομο). 

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα παρεμποδίζεται μερικώς, ως εξής: 

Κατά την Α΄ΦΑΣΗ η κυκλοφορία της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών θα εκτραπεί νότια. Λόγω του μικρού πλάτους του οδοστρώματος της Π.Ε.Ο. η κυκλοφορία θα εκτελείται εναλλάξ με τη βοήθεια προσωρινού φωτεινού σηματοδότη. Η κυκλοφορία των δυο ρευμάτων θα διέρχεται εναλλάξ από ένα διάδρομο πλάτους 3,80 μ. στην περιοχή του οχετού.

Κατά την Β΄ΦΑΣΗ η κυκλοφορία της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών θα εκτραπεί βόρεια. Όπως και στην Α΄ φάση έτσι και στη Β΄ φάση, λόγω του μικρού πλάτους του οδοστρώματος της Π.Ε.Ο., η κυκλοφορία θα εκτελείται εναλλάξ με τη βοήθεια προσωρινού φωτεινού σηματοδότη. Η κυκλοφορία των δυο ρευμάτων θα διέρχεται εναλλάξ από ένα διάδρομο πλάτους 3,80 μ. πάνω από το κατασκευασμένο τμήμα του οχετού. 

Το όριο ταχύτητας στην περιοχή των έργων και από τα δυο ρεύματα κυκλοφορίας της Π.Ε.Ο. θα περιοριστεί σταδιακά στα 30χλμ./ώρα και θα απαγορεύεται η προσπέραση σε όλο το τμήμα. Στην περιοχή των έργων θα τοποθετηθούν για προστασία φορητά στηθαία από σκυρόδεμα μορφής NJ προς την πλευρά του εργοταξίου αλλά και της θάλασσας στη Β’ φάση λόγω ασφάλειας. Η πρόσβαση του εργοταξίου θα γίνεται από την Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών πίσω από τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας. 

Οι ως άνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από την 20/02/2024 έως 20/08/2024 καθ΄ όλο το 24ωρο.

PreviousNext