Τροχοί & TIR

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΠΑΘΕ

Λόγω εργασιών ανακατασκευής της υφιστάμενης γέφυρας στη χιλιομετρική θέση 356+040 του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε θα τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα είναι μακράς διάρκειας (εφαρμογή καθ’ ό
Τρίτη 25/10/2022 - 17:12
Κοινοποίηση στα Social Media

Λόγω εργασιών ανακατασκευής της υφιστάμενης γέφυρας στη χιλιομετρική θέση 356+040 του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε θα τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα είναι μακράς διάρκειας (εφαρμογή καθ’ όλο το 24ώρο) και θα υλοποιηθούν συνολικά σε πέντε (5) στάδια, ως εξής:

Α1’ Στάδιο: ➢ Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από τη Χ.Θ. 355+380 έως τη Χ.Θ. 356+250.

Α2’ Στάδιο ➢ Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου με ημιδιατομή στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από τη Χ.Θ. 355+380 έως τη Χ.Θ. 356+250.

Α3’ Στάδιο ➢ Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου στην κατεύθυνση προς Αθήνα, από τη Χ.Θ. 356+675 έως τη Χ.Θ. 355+650.

Β1’ Στάδιο ➢ Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου με ημιδιατομή στην κατεύθυνση προς Αθήνα, από τη Χ.Θ. 356+675 έως τη Χ.Θ. 355+650 και αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου με ημιδιατομή στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από τη Χ.Θ. 355+380 έως τη Χ.Θ. 356+250.

Γ1’ Στάδιο ➢ Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου με ημιδιατομή στην κατεύθυνση προς Αθήνα, από τη Χ.Θ. 356+675 έως τη Χ.Θ. 355+650 και αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου με ημιδιατομή στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από τη Χ.Θ. 355+380 έως τη Χ.Θ. 356+250.

Επειδή στη Φάση 1 θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανακατασκευής της υφιστάμενης γέφυρας του αριστερού κλάδου του Α/Δ ΠΑΘΕ (ρεύμα προς Αθήνα), ενώ στη Φάση 2 θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανακατασκευής της υφιστάμενης γέφυρας 114R του δεξιού κλάδου του Α/Δ ΠΑΘΕ (ρεύμα προς Θεσσαλονίκη), οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν ως ως εξής:

• Φάση 1: Αποκλεισμός του αριστερού κλάδου του αυτοκινητόδρομου (ρεύμα προς Αθήνα) με εκτροπή της κυκλοφορίας στον δεξιό κλάδο (ρεύμα προς Θεσσαλονίκη – αμφίδρομη κυκλοφορία).

• Φάση 2: Αποκλεισμός του δεξιού κλάδου του αυτοκινητόδρομου (ρεύμα προς Θεσσαλονίκη) με εκτροπή της κυκλοφορίας στον αριστερό κλάδο (ρεύμα προς Αθήνα – αμφίδρομη κυκλοφορία).

PreviousNext