Από την περασμένη Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε λειτουργία, για το σύνολο της Επικράτειας, το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του οποίου, η διαδικασία ανανέωσης της άδειας οδήγησης δύναται, εναλλακτικά, να διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά.

Από την ανωτέρω ημερομηνία, οι ενδιαφερόμενοι για ανανέωση της άδειας οδήγησης, δύνανται να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή https://drivers-vehicles.services.gov.gr και ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται, να υποβάλουν την αίτηση και να προβαίνουν στις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Για την είσοδο των ενδιαφερομένων στην εφαρμογή απαιτείται αυθεντικοποίησή τους με χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων Taxisnet.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω δυνατότητα ενεργοποιείται στην πλατφόρμα μόνο όταν έχει λήξει η ισχύς τουλάχιστον μίας κατηγορίας της άδειας οδήγησης του ενδιαφερομένου ή πρόκειται να λήξει εντός του επομένου διμήνου.