ανανέωση άδειας οδήγησης

φορτηγα στην εθνική οδό

Άδειες διεθνομεταφορέων: Ανανέωση κατά προτεραιότητα

Θα διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις για ανανέωση άδειας οδήγησης ή/και Π.Ε.Ι. οδηγών που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές, σύμφωνα

Πώς να πάρετε αντίγραφο από το βιβλίο συμβάντων της Αστυνομίας

Με τη δυνατότητα να αιτούνται και να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, αντίγραφο από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων οι πολίτες,

Λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα ανανέωσης διπλώματος

Από την περασμένη Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε λειτουργία, για το σύνολο της Επικράτειας, το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) μέσω της Ενιαίας

Ανανέωση διπλώματος οδηγών με προβλήματα

Διευκολύνεται η διαδικασία ανανέωσης αδειών οδήγησης που έχει χορηγηθεί μετά από ιατρική εξέταση από το Κέντρο «ΗΝΙΟΧΟΣ» υποψηφίων οδηγών ή οδηγών,

Φίλτρα