Σε μια ακόμα αναβάθμιση του λιμένα Ηγουμενίτσας προχωρεί η Ο.Λ.Η.Γ Α.Ε. με τη λειτουργία λεωφορείου για τη διακίνηση των επιβατών από και προς τους Τερματικούς Σταθμούς Τ1 και Τ2 και τις προβλήτες αφίξεων – αναχωρήσεων των πλοίων του Λιμένα Εξωτερικού.

Για τον λόγο αυτό, προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τη συγκεκριμένη υπηρεσία μεταφοράς με λεωφορείο ιδιοκτησίας της Ο.Λ.Η.Γ. Α.Ε.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος της υπηρεσίας είναι και οδηγός, θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της διακήρυξης (πληροφορίες τηλ.: 26650-99328,300).