ΟΛΗΓ

ο 63χρονος οδηγός του φορτηγού με επικαθήμενο ψυγείο, μετέφερε στο χώρο του φορτίου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τους 10 αλλοδαπούς