Τροχοί & TIR

Λήγει η ημερομηνία υποβολής γνωστοποίησης για Σχολές Οδηγών

Το υπ. Μεταφορών Δ/νση Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας Τμήμα Αδειών Οδήγησης & Επιμόρφωσης Οδηγών υπενθυμίζει ότι όλες οι Σχολές Οδηγών, τα Υποκαταστήματα αυτών και τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. μπαίνουν υπ
Παρασκευή 15/09/2023 - 13:27
Κοινοποίηση στα Social Media
εκπαιδευτικό φορτηγό

Το υπ. Μεταφορών Δ/νση Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας Τμήμα Αδειών Οδήγησης & Επιμόρφωσης Οδηγών υπενθυμίζει ότι όλες οι Σχολές Οδηγών, τα Υποκαταστήματα αυτών και τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. μπαίνουν υποχρεωτικά σε καθεστώς γνωστοποίησης μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2023.

  • Η γνωστοποίηση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του ιστότοπου www.notifybusiness.gov.gr
  • Οι Σχολές οδηγών, τα Υποκαταστημάτων αυτών και τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. που έχουν κάνει γνωστοποίηση σε έγχαρτη μορφή μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία πρέπει να υποβάλουν και ηλεκτρονική γνωστοποίηση στον παραπάνω ιστότοπο.
  • Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί γνωστοποίηση ο φορέας της δραστηριότητας μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία δεν μπορεί να λειτουργεί.

Υπενθυμίζεται ότι οι δραστηριότητες λειτουργίας των Σχολών Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, των Υποκαταστημάτων αυτών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) πραγματοποιούνται με καθεστώς γνωστοποίησης η οποία είναι υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος. 

Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι δραστηριότητες που λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εφεξής υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης, οφείλουν εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έκδοση της σχετικής απόφασης (14/10/21) να υποβάλουν γνωστοποίηση χωρίς την καταβολή του παράβολου.

PreviousNext