Τροχοί & TIR

Λιμάνι Λαυρίου: Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση εμπορικών πλοίων

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 750.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Τετάρτη 20/03/2024 - 12:44
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: Λιμάνι Λαυρίου
Φωτό: Λιμάνι Λαυρίου

Ο Οργανισμός Λιμένα Λαυρίου προκηρύσσει διαγωνισμό «παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση εμπορικών πλοίων (όπως ενδεικτικά τύπου RO-RO), γραμμών εξωτερικού με φορτίο (όπως οχήματα, containers, χύμα κ.λπ.) και εκτέλεσης εργασιών επί πλοίου και προκυμαίας, διαχείρισης αυλής και τελωνειακής αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης, διεκπεραίωσης διαδικασιών και εξυπηρέτησης πελατών στο Λιμένα Λαυρίου».

Το αντικείμενο του έργου αναφέρεται στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών και δη στην: 

- Φόρτωση και εκφόρτωση πλοίων 

- Παραλαβή και παράδοση φορτίων 

- Διεκπεραίωση διαδικασιών και διεργασιών εξυπηρέτησης πελατών και συναλλασσόμενων, διεκπεραίωση Τελωνειακών απαιτήσεων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 750.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή της Σύμβασης.

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών: 26/04/2024 και ώρα 15:00

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον Οργανισμό Λιμένα Λαυρίου (+30) 22920-22089 & 22920-27711, e-mail: info@oll.gr

PreviousNext