Τροχοί & TIR

Λιμάνι Λαυρίου: Προκηρύχθηκε η πρόσκληση για την πώλησή του

Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντός τους στις εγκαταστάσεις του ΤΑΙΠΕΔ έως την 14η Μαΐου 2024.
Πέμπτη 07/03/2024 - 16:52
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: Λιμάνι Λαυρίου
Φωτό: Λιμάνι Λαυρίου

Ανακοινώθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ η πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.».

Η πρόσκληση αφορά σε διεθνή διαγωνιστική διαδικασία σε δύο φάσεις για την πώληση και μεταβίβαση μετοχών που θα αντιστοιχούν σε πλειοψηφικό μερίδιο συμμετοχής ποσοστού (τουλάχιστον 50% συν μία μετοχή) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ το ακριβές ποσοστό θα προσδιοριστεί με την Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.

Σημειώνεται ότι οι κύριες δραστηριότητες του λιμένα συνίστανται στην παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού σε εμπορικά πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού, γενικού φορτίου και εμπορευματοκιβωτίων, σε πλοία ακτοπλοΐας (Ε/Γ και Ο/Γ-Ε/Γ), κρουαζιερόπλοια καθώς και σε τουριστικά σκάφη, αλιευτικά σκάφη και σκάφη αναψυχής κ.α.

Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντός τους στις εγκαταστάσεις του ΤΑΙΠΕΔ έως την 14η Μαΐου 2024.

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος θα αποσφραγιστούν από το Ταμείο στις εγκαταστάσεις του, επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας αρ. 6, 105 62 Αθήνα, Ελλάδα, κατά την ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθούν προηγουμένως στους Ενδιαφερόμενους εγγράφως.

PreviousNext