Από τις 12 έως και τις 14 Απριλίου 2019, θα εφαρμοστούν έκτακτα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στον Τερματικό Σταθμό Β1 του Νότιου (Νέου) Λιμένα Πατρών, λόγω της 6ης έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας «Patras IQ 2019».

Συγκεκριμένα και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της ΟΛΠΑ Α.Ε., οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προβλέπονται είναι οι εξής:

  • Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων εντός του χώρου ISPS (Ελεγχόμενη Ζώνη της Λιμενικής Εγκατάστασης), θα πραγματοποιείται από τις πύλες εξόδου του Νοτίου (Νέου) Λιμένα, έμπροσθεν κτηρίου Κ.Λ. Πάτρας/Β’Λ/Τ, όπου ειδικά για την περίσταση θα λειτουργούν τρεις (3) πύλες ως είσοδοι και μία (1) πύλη ως έξοδος.
  • Επισημαίνεται ότι μια (1) εκ των πυλών εισόδου θα παραμένει ανοιχτή από ώρα 11:00, προκειμένου να εισέρχονται ασυνόδευτα τρέιλερ προς φόρτωση, ενώ από ώρα 12:00 θα λειτουργούν και οι υπόλοιπες πύλες εισόδου για όλους τους τύπους οχημάτων, επιδεικνύοντας εισιτήριο ή αποδεικτικό κράτησης.