Λιμάνι Πάτρας

φωτό: Λιμάνι Πάτρας
φωτό: ΟΛΠΑ ΑΕ
λιμανι πάτρας
νταλίκα σύλληψη
λιμανι πάτρας
λιμάνι πάτρας
Φωτό: Grimaldi Lines
Φωτό: Λιμάνι Πάτρας
Οι πρόεδροι των Σωματείων  <Η Ακρόπολις>  Κωνσταντίνος  Ουκουτζιόγλου (αριστερά) και  Ν. Αττικής Γιώργος Πασπάτης (δεξιά) βρέθηκαν στο λιμάνι της Πάτρας για να διαπιστώσουν τη μη προσέλευση των συναδέλφων τους