Μια σειρά έκτακτων μέτρων λαμβάνει το υπ. Μεταφορών αφενός για να καταστεί όσο το δυνατόν ασφαλέστερη η μετακίνηση των επιβατών και να αποτραπεί η εξάπλωση της πανδημίας και αφετέρου για τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών με την προμήθεια σύγχρονων λεωφορείων με leasing.

Τα θέματα αυτά ανέπτυξε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των Αστικών Συγκοινωνιών». Αρχικά, αναφέρθηκε στα μέτρα αποφυγής του συνωστισμού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στην ανάληψη διαφόρων δράσεων για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού, την καθιέρωση ως υποχρεωτική της χρήσης μάσκας σε επιβάτες και προσωπικό, ενώ προβλέφθηκαν κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται με τα μέτρα του ΕΟΔΥ κ.α.

Στη συνέχεια, αναλύοντας το περιεχόμενο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, είπε:

Το πρώτο άρθρο αναφέρεται στην παροχή οδικού συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και αφορά στη σύναψη συμβάσεων για:

(α) παροχή συγκοινωνιακού έργου,

(β) μίσθωση λεωφορείων και

(γ) παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε επαγγελματίες οδηγούς, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

Για τις συμβάσεις με το ως άνω αντικείμενο, οι οποίες συνάπτονται από τη δημοσίευση του παρόντος και για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών, προβλέπεται τεκμήριο πλήρωσης της προϋπόθεσης ύπαρξης κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτη περίσταση.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα πραγματοποιηθεί προμήθεια 300 σύγχρονων λεωφορείων, ηλικίας μέχρι 10 ετών, με leasing και επιπλέον, θα ενισχυθεί η προσφορά σε δρομολόγια με σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ, μέσω ΣΔΙΤ.

Υπολογίζεται πως μόνο με τη σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ θα ενισχυθεί άμεσα η ΟΣΥ με 203 οχήματα και 550 οδηγούς σε ημερήσια βάση.

Αυτό σημαίνει 550 άτομα από τα ΚΤΕΛ και άλλες 655 προσλήψεις, και στη συνέχεια, μια ενίσχυση του προσωπικού των συγκοινωνιών με 1.205 νέα πρόσωπα.

Σημειώστε πως έχουν να γίνουν προσλήψεις περισσότερα από 11 χρόνια στους συγκοινωνιακούς φορείς!

Με το δεύτερο άρθρο επιδιώκεται η κάλυψη των έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μέσω της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τις ειδικότητες που προβλέπονται, δηλαδή οδηγοί, μηχανοδηγοί και τεχνίτες οχημάτων και συρμών.

Παράλληλα, ρυθμίζονται διαδικαστικά ζητήματα ως προς την προκήρυξη, την υποβολή αιτήσεων και την επιλογή και δοκιμαστική υπηρεσία των προσληφθέντων.

Με βάση τον σχεδιασμό θα προχωρήσουν 655 προσλήψεις σε ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Με το τρίτο άρθρο εισάγονται ρυθμίσεις προσωρινού χαρακτήρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της αδιάλειπτης εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), με γνώμονα την ασφαλέστερη μετακίνηση του επιβατικού κοινού και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων μέσων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Οι προτεινόμενες διατάξεις προβλέπουν δυνατότητα του Ο.Α.Σ.Θ. να προβαίνει, για χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες, στη σύναψη συμβάσεων με αντικείμενο τη συντήρηση και τη διασφάλιση επάρκειας των μέσων αρμοδιότητάς του, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 328 του ν. 4412/2016. Παράλληλα, όμως, με την ενίσχυση του στόλου κάνουμε και ένα βήμα προς τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Θα ακούσατε ενδεχομένως ότι ξεκίνησε δοκιμαστικά δρομολόγια και ένα ηλεκτρικό λεωφορείο στο κέντρο της Αθήνας, με σκοπό ακριβώς να δούμε στην πράξη πως ανταποκρίνεται αυτή η τεχνολογία στις κυκλοφοριακές συνθήκες των ελληνικών πόλεων.

Έτσι, στο άρθρο 44, επιδιώκεται η ρύθμιση της εισαγωγής και προσωρινής κυκλοφορίας αμιγώς ηλεκτρικών λεωφορείων που παραχωρούνται προς χρήση στις Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ Α.Ε.) από εισαγωγείς-κατασκευαστές χώρας μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, προκειμένου να εξαχθούν κρίσιμα συμπεράσματα για τη χρήση της νέας τεχνολογίας της ηλεκτροκίνησης και στα αστικά λεωφορεία.

Συνοψίζοντας, ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε «Συνεπώς, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που φέρνουμε προς κύρωση στη Βουλή απαντά σε τρία θεμελιώδη ζητήματα:

- Πρώτον, στην άμεση ανάγκη περιορισμού του συνωστισμού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού. Είναι η δεύτερη δέσμη μέτρων που λαμβάνουμε παρακολουθώντας αυτό το δυναμικό φαινόμενο, που διαρκώς εξελίσσεται.

- Δεύτερον, ενισχύονται οι συγκοινωνιακοί φορείς με μέσα και προσωπικό και καλύπτονται χρονίζουσες ανάγκες που πλέον έχουν καταστεί επείγουσες. Θα δώσουν όμως προστιθέμενη αξία για την εν γένει ομαλοποίηση της λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών.

- Τρίτον, περνάμε στη δοκιμαστική λειτουργία νέων τεχνολογιών, όπως η ηλεκτροκίνηση, που είναι το μέλλον στον τομέα των μεταφορών».