Την ενεργοποίηση ορισμένων άρθρων που περιλαμβάνονται σε τρεις παλαιότερους κοινοτικούς κανονισμούς και αφορούν στον εξοπλισμό ασφαλείας των ελαφρών επαγγελματικών και SUV οχημάτων αποφάσισαν οι υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ προωθώντας το θέμα στην Ευρωβουλή.

Πρόκειται για εξοπλισμούς που βελτιώνουν την ασφάλεια των εν λόγω οχημάτων, περιέχονται στους κανονισμούς 2009/78, 2009/79, 2009/661 και αναφέρονται στην υποχρέωση των κατασκευαστών να εξοπλίζουν τα παραγόμενα οχήματα με συστήματα ασφαλείας, όπως ο καταγραφέας συμβάντων γνωστός και ως «μαύρο κουτί» που αποτελεί ταυτόχρονα και απαίτηση των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς καταγράφει δεδομένα συμβάντων, όπως ταχύτητα, φρενάρισμα πανικού, σύγκρουση, επικίνδυνο ελιγμό κ.α. τα οποία συμβάντα αποθηκεύει στη μνήμη του. Επίσης, αναφέρονται συστήματα τα οποία αυξάνουν την παθητική ασφάλεια των επιβαινόντων, την προστασία των πεζών, τον έλεγχο της πίεσης των ελαστικών κ.α.

Τριβές ελαστικών

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε, ότι την 1/11/18 τέθηκε σε ισχύ η υποχρέωση των κατασκευαστών, τα ελαστικά που τοποθετούνται στα οχήματα των κατηγοριών Μ, Ν και Ο πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές C1, C2 ως προς τις οριακές τιμές αντίστασης τριβής κίνησης. Αργότερα, και συγκεκριμένα από την 1/11/2020 τα ελαστικά των οχημάτων Μ, Ν και Ο θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές C3, επίσης, ως προς τις οριακές τιμές αντίστασης τριβής κίνησης. Το Συμβούλιο των υπουργών συμφώνησε επίσης να μελετηθεί η αναγκαιότητα αύξησης της ασφάλειας των βαρύτερων οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων, προκειμένου να ακολουθήσει αντίστοιχη πρόταση κανονισμού. Για τα βαρέα αυτά οχήματα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στη βελτίωση της ασφάλειας εκείνων που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα.