Τροχοί & TIR

Το «μαύρο κουτί» στα βαρέα οχήματα. Ο κανονισμός έγκρισης για τον καταγραφέα συμβάντων

Ο καταγραφέας, EDR όπως λέγεται, καταγράφει δεδομένα με χρονική σειρά, δηλαδή κατά τη χρονική περίοδο ακριβώς πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα συμβάν (π.χ. ταχύτητα οχήματος έναντι χρόνου).
Πέμπτη 23/05/2024 - 16:56
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Ολοκληρώθηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κανονισμός έγκρισης βαρέων οχημάτων (άνω των 3,5 τόνων για τα φορτηγά και άνω των 9 θέσεων και 5 τόνων για τα λεωφορεία) με ενσωματωμένο το σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντων (EDR).

Ο κανονισμός ορίζει την ελάχιστη συλλογή, αποθήκευση και επιβιωσιμότητα των δεδομένων συμβάντων σύγκρουσης μηχανοκίνητου οχήματος με σκοπό τις αποτελεσματικές διερευνήσεις συγκρούσεων, καθώς και για την ανάλυση της απόδοσης εξοπλισμού ασφαλείας με ταυτόχρονο περιορισμό, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, της καταγραφής δεδομένων που δεν σχετίζονται με τη σύγκρουση.

Να σημειώσουμε ότι ο καταγραφέας, EDR όπως λέγεται, καταγράφει δεδομένα με χρονική σειρά, δηλαδή κατά τη χρονική περίοδο ακριβώς πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα συμβάν (π.χ. ταχύτητα οχήματος έναντι χρόνου).

Στη συνέχεια, ο κανονισμός αναφέρει πλήθος τεχνικών λεπτομερειών που θα πρέπει να πληροί ο καταγραφέας, προκειμένου να λάβει έγκριση τοποθέτησής του σε οχήματα.

PreviousNext