Ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το τέταρτο τρίμηνο του 2020, όπου παρατηρείται μείωση 12,0% του βάρους των φορτίων/ εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το δ΄ τρίμηνο του 2020 με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 66.196,6 χιλιάδες τόνους έναντι 75.244,2 χιλ. τόνων κατά το δ΄ τρίμηνο του 2019. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 6.761.823,1 χιλ. το δ΄ τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας μείωση 3,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019, οπότε είχαν ανέλθει σε 7.017.504,4 χιλ. (Πίνακας 1).

1

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων, το δ΄ τρίμηνο του 2020 έναντι του δ΄ τριμήνου του 2019, η σημαντικότερη μείωση παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Κινητές αυτοκινούμενες μονάδες» και από την άποψη των τονοχιλιομέτρων το δ΄ τρίμηνο του 2020 έναντι του δ΄ τριμήνου του 2019, η σημαντικότερη μείωση παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια» (Πίνακας 2).

1

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα στοιχεία φορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων. Ειδικότερα, ποσοστό 36,6% των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 11,8% το δ΄ τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2019. Κατά τη σύγκριση της ιδίας χρονικής περιόδου, η μεγαλύτερη μείωση παρουσιάστηκε στις Νήσους Αιγαίου & Κρήτης κατά 54,8%.

1

1