Πιτσιλής

Με περισσότερο ντίζελ θα μπαίνουν τα ψυγεία τρίτων χωρών

21/12/2021 - 13:23

Με σημαντικά αυξημένη ποσότητα πετρελαίου επιτρέπεται τώρα να μπαίνουν στη χώρα μας τα φορτηγά ψυγεία τρίτων χωρών. Η σχετική απόφαση (ΦΕΚ 6050/Β/20-

Ο ΦΠΑ στα ΗΑΣ (τσιπάκια) των ΦΔΧ και Ειδικών Τουριστικών λεωφορείων ΔΧ

09/02/2018 - 12:37

Αν ο ιδιοκτήτης του ΦΔΧ ή του Ειδικού Τουριστικού λεωφορείου ΔΧ είναι μέλος του συνδικαλιστικού φορέα που του χορηγεί το «τσιπάκι» τότε αυτό δεν