Οδηγοί φορτηγών και βαν που φτάνουν στην Αγγλία από το εξωτερικό, θα πρέπει να κάνουν τεστ Covid-19, αν πρόκειται να μείνουν για περισσότερες από δύο ημέρες. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να κάνουν το πρώτο τεστ μέσα στις πρώτες δύο ημέρες από την άφιξή τους και κατόπιν άλλα τεστ κάθε τρεις ημέρες της παραμονής τους.

Το μέτρο αφορά τόσο τα οχήματα με πινακίδες Ηνωμένου Βασιλείου όσο και με πινακίδες εκτός Η. Β. και ισχύει από 6 Απριλίου 2021. Για μη συμμόρφωση με τα παραπάνω, το πρόστιμο ανέρχεται σε 2.000 λίρες Αγγλίας. Δεν απαιτείται το τεστ, αν ο οδηγός μείνει στην Αγγλία για λιγότερο από δύο ημέρες. Η ημέρα της άφιξης είναι ημέρα 0, δηλαδή η επόμενη είναι η πρώτη μέρα.

Αν ο οδηγός μείνει στην Αγγλία π.χ. 10 ημέρες, θα πρέπει να κάνει 3 τεστ.

Η ημερομηνία και η ώρα της άφιξης θα συμπληρώνεται στην ειδική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), η οποία θα παραδίδεται στις αρχές.

Δωρεάν τεστ γίνονται στους αυτοκινητιστές στα ειδικά σημεία Haulier advice sites που βρίσκονται σε όλο το Η. Β. ή σε κάθε σημείο που γίνονται τεστ για το κοινό (community testing sites).

Αν το τεστ αποβεί θετικό, θα ακολουθήσει και μοριακό (NHS) και αν είναι θετικό, ο οδηγός θα λάβει οδηγίες για προσωρινή καραντίνα και παρακολούθηση.