Ανταποκρίθηκε η Τουρκία στην αμοιβαία υποχρέωσή της να αυξήσει για τα ελληνικά φορτηγά Δ.Χ. την αφορολόγητη ποσότητα πετρελαίου στα 350 λίτρα, πλέον 200 λίτρων για το μηχανάκι των ψυκτικών θαλάμων, όπως είχε ορίσει και η ελληνική πλευρά για όλα τα φορτηγά των γειτονικών χωρών, περιλαμβανομένων βέβαια και των τουρκικών (βλέπε εδώ).

Οι παραπάνω ποσότητες έχουν απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και άλλους φόρους που ισχύουν στη γειτονική χώρα για καύσιμα, ενώ τυχόν μεγαλύτερη ποσότητα που θα αποκαλυφθεί στα ρεζερβουάρ υπόκειται σε δασμούς πλέον φόρων και προστίμου.

Να σημειωθεί ότι για τα εισερχόμενα στην Ελλάδα φορτηγά, το προηγούμενο όριο ήταν 200 λίτρα για το φορτηγό και 150 λίτρα για το μηχανάκι.