Η διενέργεια των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. υλοποιείται υπό την προϋπόθεση ορισμού έως δύο (2) υποψηφίων ανά εξεταστική επιτροπή.

Το παραπάνω διευκρινίζεται σε σημερινή (09/02/21) εγκύκλιο του υπ. Μεταφορών, καθώς η προηγούμενη ανάλογη εγκύκλιος ανέφερε ότι οι εξετάσεις γίνονται υπό την προϋπόθεση ορισμού ενός (1) υποψηφίου ανά εξεταστική επιτροπή.

Υπενθυμίζουμε πως στο πλαίσιο διασφάλισης της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Αναστέλλεται, για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β & ΒΕ, η διενέργεια θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και η διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς.

2. Επιτρέπεται η διενέργεια:

  • μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων για την απόκτηση άδειας οδήγησης των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D & DE

  • μαθημάτων περιοδικής κατάρτισης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς εμπορευμάτων/επιβατών

  • θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων των ως άνω κατηγοριών

  • θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι.

Η διενέργεια των ανωτέρω υλοποιείται, υπό την προϋπόθεση τήρησης των σχετικών μέτρων και κανόνων που έχουν οριστεί.

Επιπροσθέτως, η διενέργεια των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. υλοποιείται με ορισμό δύο υποψηφίων ανά εξεταστική επιτροπή.