Σε μια πρωτότυπη ενέργεια προβαίνει ο Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας, ο οποίος αποφάσισε την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού υπαίθριων οργάνων γυμναστικής, προϋπολογισμού δαπάνης δεκαεννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (19.800,00€) προκηρύσσοντας, μάλιστα, τον σχετικό διαγωνισμό.

Τα όργανα γυμναστικής είναι εξωτερικού χώρου και σύνθετης κατασκευής εκγύμνασης, με σκοπό τη δημιουργία υπαίθριου χώρου εκγύμνασης νέων και ενηλίκων εντός χερσαίου χώρου Λιμένα Ηγουμενίτσας. Τα οφέλη των χρηστών των υπαίθριων γυμναστηρίων είναι πολλαπλά, τόσο σε επίπεδο φυσικής και πνευματικής κατάστασης όσο και σε επίπεδο κοινωνικοποίησης. Τα υπαίθρια γυμναστήρια λόγω της ανατομίας και της κατασκευής των οργάνων τους δεν απαιτούν την παρουσία και καθοδήγηση γυμναστή, ενώ τα όργανα είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και σε απόπειρες βανδαλισμών.

Έχει ληφθεί μέριμνα, ώστε τα όργανα γυμναστικής να καλύπτουν όλο το φάσμα εκγύμνασης του ανθρώπινου σώματος, να είναι κατασκευασμένα κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, να τοποθετούνται σταθερά στο έδαφος και να μην μετακινούνται από τους χρήστες.