Τροχοί & TIR

Μειωμένα τα τέλη κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων

Παρατείνεται και κατά το έτος 2023 η μείωση των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων που ίσχυσε για τα έτη 2021 και 2022. Έτσι, για τα έτη 2021, 2022 και 2023, για τα τουριστικά λεωφορεία κα
Τρίτη 29/11/2022 - 10:42
Κοινοποίηση στα Social Media

Παρατείνεται και κατά το έτος 2023 η μείωση των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων που ίσχυσε για τα έτη 2021 και 2022.

Έτσι, για τα έτη 2021, 2022 και 2023, για τα τουριστικά λεωφορεία καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

 

Ομοίως, εξαιρετικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023, επιπλέον ποσά τελών κυκλοφορίας που έχουν καταβληθεί από ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων είναι αχρεωστήτως καταβληθέντα και επιστρέφονται «σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

Τα παραπάνω προβλέπονται στο άρθρο 16 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235…και άλλες διατάξεις».

PreviousNext