Τροχοί & TIR

Μείωση ελλείμματος στις εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδας

Με μείωση τόσο των εισαγωγών όσο και των εξαγωγών κινήθηκαν οι εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδας το 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ το εμπορικ
Σάββατο 07/10/2023 - 09:08
Κοινοποίηση στα Social Media

Με μείωση τόσο των εισαγωγών όσο και των εξαγωγών κινήθηκαν οι εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδας το 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ το εμπορικό μας έλλειμμα παρουσίασε σημαντική μείωση κατά 16,8%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023 ανήλθε στο ποσό των 53.894,7 εκατ. ευρώ έναντι 60.000,2 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 10,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 679,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 712,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023 ανήλθε στο ποσό των 33.779,7 εκατ. ευρώ έναντι 35.830,8 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 5,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 543,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 464,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,0%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023 ανήλθε σε 20.115,0 εκατ. ευρώ έναντι 24.169,4 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 16,8%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.223,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,0% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.176,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,8%.

PreviousNext