Μεταβίβαση 8 λεωφορείων ΚΤΕΛ Ζακύνθου

Τρί, 11/10/2022 - 14:49
Φωτό αρχείου

Εγκρίθηκε από τον υφυπουργό Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλο, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΚΤΕΛ Ν. Ζακύνθου Α.Ε, και ως εκ τούτου επιτρέπεται η μεταβίβαση, με την άδειά τους, των με Αριθμό Κυκλοφορίας ΖΑΖ 7728, ΖΑΖ 7629, ΖΑΖ 9769, ΖΑΖ 9360, ΖΑΕ 7660, ΖΑΕ 6522, ΖΑΕ 7332 ΚΑΙ ΑΝΕ 5305 Λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης ιδιοκτησίας της αναφερομένης ΚΤΕΛ Α.Ε τα οποία έχουν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2000, σε οδικούς μεταφορείς επιβατών.

Το αντίτιμο της πώλησης των λεωφορείων αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για χρηματοδότηση έργων εκσυγχρονισμού και επενδύσεων της ΚΤΕΛ Ν. Ζακύνθου Α.Ε. ή υποχρεώσεων άμεσης ανάγκης που υπηρετούν τον σκοπό λειτουργίας αυτής.