Μεταφορά καλλιτεχνικού εξοπλισμού Λυρικής Σκηνής

Τρί, 21/06/2022 - 16:21

Με εκτιμώμενη αξία 50.609 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), πλέον ποσού προαίρεσης μέχρι 20.000 ευρώ, η Εθνική Λυρική Σκηνή προκήρυξε διαγωνισμό για τη μεταφορά, συναρμολόγηση/ αποσυναρμολόγηση, εγκατάσταση/ απεγκατάσταση του τεχνικού εξοπλισμού και των σκηνικών στοιχείων των καλλιτεχνικών παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, όπως σκηνογραφικές κατασκευές, φροντιστηριακό υλικό, θεατρικά κοστούμια κ.α.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/07/22, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Πληροφορίες: Εθνική Λυρική Σκηνή, αρμόδια κα. Κατερίνα Σίνου, τηλ.: 2130885733, e-mail: ksinou@nationalopera.gr