Τροχοί & TIR

Μεταφορά μαθητών στην Αττική. Διαγωνισμός 1.080.940,00 ευρώ

Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημό
Δευτέρα 22/01/2024 - 16:25
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2023-2024 και 2024-2025, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

Συνολικός προϋπολογισμός 1.080.940,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (για 2 έτη).

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 297265 έως την 01-02-2024 και ώρα 23:59:59.

Πληροφορίες για τους όρους της Πρόσκλησης: κ. Ν. Χριστόπουλος, E-mail: doikbt@patt.gov.gr

PreviousNext