Τροχοί & TIR

Μεταφορές μαθητών: διαγωνισμός 176.000 ευρώ στην Ηλεία 

Από σήμερα 4 Αυγούστου και μέχρι τις 16 Αυγούστου 2022 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους για τις υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών στην Π.Ε. Ηλείας. Ο προϋπολογισμός είναι 176.431,
Πέμπτη 04/08/2022 - 13:06
Κοινοποίηση στα Social Media

Από σήμερα 4 Αυγούστου και μέχρι τις 16 Αυγούστου 2022 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους για τις υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών στην Π.Ε. Ηλείας.Ο προϋπολογισμός είναι 176.431,89 ευρώ (με ΦΠΑ 13%) και με δικαίωμα προαίρεσης 8% για τροποποίηση δρομολογίων.

Οι υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών αφορούν στο σχολικό έτος 2022-2023 και τα δρομολόγια είναι αυτά που ορίζονται στο σχετικό παράρτημα που συνοδεύει αυτή την προκήρυξη.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή ή το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης ανά δρομολόγιο ή ομάδας/δες δρομολογίων.

Οι οικονομικές προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για 300 ημέρες.

Πληροφορίες: Δ. Ντόας τηλ.: 2621360417 και για τα δρομολόγια Δ. Παπαδημητρίου 2621360511

 

PreviousNext